Useful links BG

Сайтове с полезна информация:

ИДЕС:

Законопроекти НС:

Законопроекти Министерство на финансите:

Броеве Държавен вестник:

Актуално от НАП:

EFRAG Activities:

IFAC:

IAASB: STANDARDS & PRONOUNCEMENTS:

IFRS Foundation work plan:

IFRS Accounting Standards Navigator: