BG

Счетоводна къща "Сова"

Добър бизнес се прави с добро счетоводство!

Счетоводна къща „Сова“ е основана през 1995 г.
Основни дейности на фирмата са счетоводни услуги, данъчни и трудово-правни консултации, както и независим финансов одит, преглед и други ангажименти за изразяване на сигурност.
От създаването до момента неин управител е Петър Казаков – дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор.

Счетoводни услуги, консултации и годишно приключване

 • Пълно счетоводно обслужване по НСС/IFRS на български, немски и английски език
 • Изготвяне и публикуване на индивидуални и консолидирани финансови отчети
 • Изготвяне на данъчни декларации
 • Изготвяне и представяне на статистически форми за НСИ

HR администриране

 • Счетоводно отчитане на персонал и заплати

Данъци и данъчна защита

 • Консултации
 • Планиране
 • Представителство

Одит и преглед на финансови отчети

 • Извършване на независим финансов одит
 • Преглед на финансови отчети
 • Други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги

Запитване

Партньори: