Contact us_BG

Контакти:

"Сова" ЕООД:

Седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1618
р-н Витоша
ж.к. Павлово, ул. "Вихрен", № 43А

Данъчен адрес за кореспонденция:
гр. Пазарджик, п.к. 4400
ул. "Димитър Греков", № 34

Телефон:
+359 888 261 347
+359 34 44 17 90