Contact us_BG

Контакти:

"Сова" ЕООД

Седалище и адрес на управление:
гр. София, п.к. 1618, р-н Витоша, ж.к. Павлово,
ул. "Вихрен", № 43А Данъчен адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, п.к. 4400 ул. "Димитър Греков", № 34
Телефон: +359 888 261 347 +359 34 44 17 90